Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid meende haar relaties precies te kunnen vertellen hoe hun toekomst er uit zou gaan zien. Het moment om hen eens te ontdoen van hun enigszins stoffige imago middels een printcampagne die gaat over diezelfde toekomst.